NS lok 7124

NS lok 7124 is in juni 1927 ontspoord
Uit de pers de volgende berichten :
Nieuwe Dockumer Courant
Hallum, 12 juni

   Een losse loomotief komende uit de richting Holwerd reed ongeveer 50 m. uit de rails, doorsneed de biels, bij een brug gekomen, schoot de locomotief over een daar zittende hengelaar een, tuimelde tweemaal over de kop en kwam midden in de vaart terecht. De machinist, de stoker en de conducteur konden na de tuimeling uit de sloten kruipen en waren slecht licht gewond. Een hengelaar die aan de overkant zat te vissen, kreeg een klap van de machine, zodat hij bewusteloos raakte. De spoorlijn was ongeveer 200 m. vernield.
Asser Courant van 13 juni 1927
LOCOMOTIEF ONTSPOORD.
   LEEUWARDEN, 12 juni.
Hedenmorgen te ruim 8 uur ontspoorde een alleenrijdende locomotief op de lijn Leeuwarden- Hallum, in de nabijheid van laatstgenoemde plaats. Hierbij werden de zich op de locomotief bevindende machinist Van Diets, de leerling-machinist v. Diets en de conducteur K. v. d. Weij licht gewond. Door het omkantelen van de locomotief bekwam de heer Draaisma uit Hallum, die aan den waterkant stond te visschen, lichte vewondingen aan het gelaat, en brak een der armen. Tegen 10 uur slaagde men er in de lijn vrij te maken.

(Ongecorrigeerd)

Asser Courant, 18 juni 1927
  --  De Spoorwegraad heeft een onderzoek ingesteld naar het Spoorwegongeval, dat Zondag bij Hallum plaats had. Daarbij is gebleken, dat er geen sprake was van een te groote snelheid.
Fen Fryske Groun, juni 1927
Vorige week ontspoorde een locomotief te Hallum. Het gevaarte belandde in het water. Door moedig optreden van de heer W. de Geest gebeurden er geen persoonlijke ongelukken. Hij wist door moedig optreden zijn kameraad de machinist, de stoker en de conducteur uit hun benarde positie te redden. Zijn kameraad moest hij geheel uit de modder wegtrekken. Hulde, hulde.
repro NS lok 7124(r) in vaart

Hallum
juni 1927

Uit : Fen Fryske Groun
repro NS lok 7124(rv) in het water en brug en molen en 5 personeelsleden

Hallum
12 juni 1927

5420.2496 NS lok 7124(r) in het water

Hallum
16 juni 1927

5420.2498 NS lok 7124(r) op zijkant in water en gedeeltelijk bij de wal op gesleept bij opruimen en brug

Hallum
20 juni 1927

5420.2497 NS lok 7124 wordt door 2 loks serie 1300 uit de sloot getrokken.

Hallum
20 juni 1927

5420.2492 NS lok 7124(ra) ongeval op kant op zijkant

Hallum
21 juni 1927

5420.2499 NS lok 7124(la) opruimen op kant weer overeind met daarvoor de opzichter-machinist uit Leeuwarden

Hallum
23 juni 1927

5420.2500 NS lok 7124(lv)+ 15742(3) na opruimen met de complete bergingsploeg voor de lok op het perron. Links een Ondermachinist met naast zich de Opzichter-Machinist. Vierde van links in de rij de Hijumer Ploegbaas/Haltehoofd

Hallum
23 juni 1927

repro uit Fen Fryske Groun NS lok(1300)(v)+ lok(7100)+ trein en perron, ongevalstrein richting Leeuwarden.

Cornjum
ca 23 juni 1927

Uit : Fen Fryske Groun 30 september 1927
repro NS lok 7124(la)+ D 2325 ?+ goederentrein en station en personeel en stationschef J. van der Weij

Minnertsga
31 augustus 1927

Hier blijkt dat men binnen 2 maanden de lok weer gerepareerd heeft.
In 1940 is de lok nogmaals 'verongelukt' op een brug. Dat was in de Potmargebrug te Leeuwarden. De lok is toen doelbewust ontspoord om de bezetter het gebruik van het spoorwegnet te beletten.