NOORD-FRIESCHE LOCAALSPOORWEG-MAATSCHAPPIJ

NFLS NOORD-FRIESCHE LOCAALSPOORWEG-MAATSCHAPPIJ
Leeuwarden- Stiens- Dokkum- Anjum
Stiens- Tzummarum- Harlingen
Tzummarum- Franeker Halte
NFLS materieel
NFLS dienstuitvoering winterdienst 1907/1908
NFLS dienstregeling van 1 october 1907
Heen en terug : Leeuwarden- Metslawier
NFLS dienstregeling van juni 1923
Heen : Leeuwarden- Anjum
en Stiens- Harlingen
Terug : Harlingen- Stiens
en Anjum- Leeuwarden
Heen en terug : Tzummarum- Franeker
NFLS plaatsbewijzen
aandeel Aandeel NFLS