Zie ook de lange beschrijving.

HTM - Haagsche Tramweg-Maatschappij

HTM - N.V. Gemengd Bedrijf "Haagsche Tramweg Maatschappij" (H.T.M.)

Motorrijtuigen

1-20
Bouwjaar 1904, Werkspoor (1-10) en Van der Zypen & Charlier, afgevoerd 1936-1953.
21-150
Bouwjaar 1905 (21-73) en 1906, Werkspoor. In 1929-1931 werd een groot aantal omgebouwd en het merendeel van de rest vernummerd (waarbij sommige rijtuigen twee maal vernummerd zijn). Dit geschiedde als volgt, steeds links het nummer waaronder het rijtuig rijdt en rechts het nieuwe nummer, gevolgd door een * als het ombouw is. 1929: 22=22*, 1930: 21=137, 23=21*, 24=133, 25=(74), 26=32*, 27=41*, 28=26*, 29=27*, 30=28*, 31=70, 32=23*, 33=33*, 34=81, 35=67, 36=29*, 37=34*, 38=141, 39=30*, 40=24*, 42=25*, 43=(121), 44=130, 45=36*, 46=80, 47=83, 48=84, 49=115, 50=119, 51=66, 52=72, 53=78, 54=79, 55=106, 56=132, 57=139, 58=147, 59=148, 60=74, 61=121, 66=42*, 67=46*, 7-=47*, 72=54*, 74=48*, (74)=52*, 78=57*, 79=59*, 80=43*, 81=37*, 83=38*, 84=39*, 106=59*, 115=40*, 119=51*, 121=44*, (121)=53*, 130=45*, 132=55*, 133=49*, 137=50*, 139=60*, 141=31*, 147=56*, 148=61*, 1931: 62=104, 63=117, 64=120, 65=123, 66=124, 67=68*, 68=82*, 69=73*, 70=63*, 71=69*, 72=128, 73=79*, 74=135, 75=88*, 76=64*, 77=89*, 78=136, 79=138, 80=141, 81=77*, 82=65*, 83=142, 84=143, 85=80*, 86=118, 87=122, 88=74*, 89=125, 90=126, 91=130, 92=133, 93=134, 94=137, 95=140, 96=144, 97=145, 98=146, 99=149, 100=150, 101=147, 104=75*, 117=70*, 118=96*, 120=76*, 122=97*, 123=62*, 124=81*, 125=98*, 126=91*, 128=83*, 130=101*, 133=94*, 134=99*, 135=67*, 136=72*, 137=87*, 138=66*, 140=90*, 141=78*, 142=84*, 143=71*, 144=85*, 145=92*, 146=86*, 147=95*, 148=100*, 149=93*. Dit gaf een reeks 21-101 van omgebouwde rijtuigen (zie verderop hierover) en een reeks 102-150 van nietverbouwde. In 1942 werden 122, 147, 133, 113, 131, 114, 137 en 126 in die volgorde tot aanhangrijtuigen 351-358 omgebouwd. 103 werd afgevoerd in 1937, 150 in 1953 en de rest in 1940. De verbouwde rijtuigen werden afgevoerd in 1953-1961.
151-168
Bouwjaar 1907 (151-162) en 1908, Werkspoor. In 1946-1947 werden 165, 167, 161, 168, 159 en 166 in die volgorde omgebouwd tot aanhangrijtuigen 359-364. 164 werd afgevoerd in 1953, de rest in 1948.
200/300
Bouwjaar 1908, Werkspoor, in 1947 vernummerd in 300, in 1958 afgevoerd.
250-279
Boujaar 1919 (250-264) en 1920, HAWA. In 1965 werden 254, 256, 258, 260, 262 en 267 werkwagen. In 1941 werd 255 vernummerd in 274, 274 in 279 en 279 in 255. In 1943 werden 275-278 afgevoerd en in 1949 werd 279 in 275 vernummerd. Het restant werd in 1963-1968 afgevoerd.
280-289
Bouwjaar 1923, HAWA, afgevoerd in 1956-1960.
290-299
Bouwjaar 1926, Werkspoor, omgebouwd tot werkwagen in 1962-1964.
801-830
Bouwjaar 1927 (801-820) en 1929, Allan (801-820) en La Brugeoise. In 1976 werden 823 en 829 omgebouwd tot werkwagen, de rest werd afgevoerd in 1949-1976.
171-184
Overgenomen in 1946 van de RET. Bij de RET waren het resp. 188, 196, 193, 200, 165, 176, 161, 189, 164, 172, 174, 173, 187 en 178. Afgevoerd in 1951-1956.
201-216
Bouwjaar 1948, Werkspoor, in 1968 205 en 210 naar RET als werkwagen, rest afgevoerd in 1967-1975.
199/1001-1002
Bouwjaar 1949 (199) en 1950 (1002), La Brugeoise. Nog in 1949 werd 199 vernummerd in 1001. In 1975 werden ze omgebouwd op dezelfde manier als 1003-1024, in 1993 afgevoerd.
1003-1024
Bouwjaar 1952, La Brugeoise. In 1972-1975 belangrijk omgebouwd, in 1981-1983 afgevoerd.
1101-1200
Bouwjaar 1957 (1101-1170, 1197-1200) en 1958, La Brugeoise. In 1986 werd 1139 omgebouwd tot RET slijpmotorwagen. Afgevoerd in 1983-1998
1201-1240
Bouwjaar 1963, La Brugeoise. 1207 werd in 1980 werkwagen. De rest werd in 1982-1983 afgevoerd.
1301-1340
Bouwjaar 1971, La Brugeoise. 1315 werden in 1989 werkwagen en 1302 in datzelfde jaar party tram. Afvoer van 1986 tot 1998.
3001-3100, dubbelgeleed
Bouwjaar 1981 (3001-3027), 1982 (3028-3060), 1983 (3061-3083) en 1984, La Brugeoise et Nivelles. In 1983 werd de A-bak (voorbak) van 3022 afgevoerd, hij kreeg een opnieuw gebouwde. Al in 1982 wisselden 3015 en 3032 van A-bak. In 1983 wisselden 3010 en 3025 van B-bak (achterbak). In 1985 gingen B-bak en C-bak van 3051 naar 3013, de C-bak van 3013 ging naar 3051, de B-bak ging naar 3024 en de B-bak van 3024 ging naar 3051.
3101-3147, dubbelgeleed
Bouwjaar 1992 (3101-3110) en 1993, La Brugeoise et Nivelles.
6021, 6016, Stadtbahn
Bouwjaar ?, Dwag. In 2000 (6021) en 2001 overgenomen van Hannover voor de NSR lijn te Houten. Het nummer is hetzelfde als dat in Hannover.
6037, 6053, 6055, 6057-6058, 6064, 6098-6099, Stadtbahn
Bouwjaar ?, Dwag. In 2002 overgenomen van Hannover als tijdelijke maatregel voor materieeltekort. Het nummer is hetzelfde als dat in Hannover.

Aanhangrijtuigen

301-307
Ex paardetram Keulen, 1904, afgevoerd 1917.
308-322
Ex paardetram, 1904-1907, afgevoerd 1930-1935. 315 werd nog voor de vernummering in 1907 afgevoerd.
323-334
Ex paardetram, 1906-1907, afgevoerd 1937-1942.
350
Bouwjaar 1906, Werkspoor, afgevoerd in 1953.
400-415
Ex paardetram, afgevoerd in 1942-1946.
423-452
Ex paardetram, afgevoerd in 1942-1953.
416-422/500-526
Bouwjaar 1905 (416-422) en 1907 (507-526), Allan (416-422) en Werkspoor. 416-422 vernummerd in 1907 in 500-506. Afgevoerd in 1957.
550-570
Bouwjaar 1907 (550) en 1908, Werkspoor. In 1947 wisselden 557 en 560 van nummer. Afgevoerd 1945-1957.
600-619
Bouwjaar 1912, Allan, afgevoerd tot 1964.
620-629
Bouwjaar 1913, Allan, afgevoerd in 1956-1958.
650-689
Bouwjaar 1917 (650-669), 1922 (670-679) en 1923, Nordwaggon, afgevoerd in 1960-1961.
701-710
Ex Oslo 1925, afgevoerd in 1944-1956.
901-910
Bouwjaar 1927, Allan, afgevoerd in 1962.
911-920
Bouwjaar 1927, La Brugeoise, afgevoerd in 1962.
751-780
Bouwjaar 1929, La Brugeoise, afgevoerd in 1965-1970.
351-358
Ombouw 1942 uit motorrijtuigen serie 21-150, afgevoerd in 1953.
359-364
Ombouw 1946 (359,361,362) en 1947 uit motorrijtuigen serie 151-168, afgevoerd in 1952-1953.

Gemotorisieerde aanhangrijtuigen

2101-2130
Bouwjaar 1974, La Brugeoise, afgevoerd in 1988-1993.

Interlokale motorrijtuigen

1-6
Bouwjaar 1923, HAWA, 1 afgevoerd in 1951, de rest in 1961.
51-60
Bouwjaar 1923, Linke Hoffmann, afgevoerd in 1961-1965.
61-70
Bouwjaar 1924 (61-65) en 1925, HAWA, afgevoerd in 1961-1965.
71-75
Bouwjaar 1925, WUMAG, 73 afgevoerd in 1965, de rest in 1961.
76-80
Bouwjaar 1925, Nordwaggon, 80 afgevoerd in 1965, de rest in 1961.
81-85
Overgenomen in 1950 van de LTM (601-605), afgevoerd in 1964.
86-90
Overgenomen in 1950 van de LTM (606-610), afgevoerd in 1964.

Interlokale aanhangrijtuigen

101-120
Bouwjaar 1923 (101-110) en 1924, HAWA (101-105), Nordwaggon (106-110) en Allan, afgevoerd in 1961-1965.
151-157
Ex stoomtram 1923 (151-154 en 157) en 1924, 153 afgevoerd in 1955, de rest in 1957.
121-140
Overgenomen in 1950 van de LTM (701-720), afgevoerd in 1965.